lørdag 27. februar 2010

Fjellplanteseminar, 23.februar 2010

Det nye året staret med Fjellplanteseminaret i regi Botanisk Hage og ble arrangert for 2.gang med svært godt oppmøte, ca 30 personer ved Botansk Fagenhet i Telegrafbukta. Følgende tema var oppe;

"Utprøving av afrikanske planter på friland i Tromsø" ved Ivar Johnsen, Asphaugen.

"Ekskursjon til fjellet Matroosberg i Sør-Afrika" ved Martin Hajman.

"Nytt fra Hagefronten i Malangen" ved Viggo Ursfjord.

"Ekskursjon til fjellet Old Man Range" på New Zealand ved Øystein Normann.

"Planteopplevingar i Pindus-fjella nord i Hellas" ved Per Bjørklund.

"Alpinåret mitt i 2009 - ein tabbe, to fiaskoar og tjuge høgdepunkt" ved Arve Elvebakk.


Det var et svært hyggelig arrangement midt i vinterkulder her i Tromsø med forfriskninger i form av kaffe, brus, kake samt et bidrag fra NRK da Arve opplyste at det var forsøk på å få ham og staben i Botanisk Hage til å stille i programmet "Hageglede" i 2010.

Til glede for våre medlemmer kan vi opplyse at det kan være mulig å skaffe planter fra "Nytt fra Hagefronten i Malangen" da Viggo opplyste at han vurderte å stille opp ved Markedsdagen i juni 2010.