mandag 14. februar 2011

Kandidater til Styret

Dersom du har lyst til å delta i Styret i Botanisk Hages Venner og være med på å forme i hvilken retning foreninga skal gå, send oss en mail, så kontakter vi deg. Mailadressen finner du til høyre under "Kontakt".

Vi har 4-5 styremøter i året.
Aktivitetene i Botanisk Hages Venner dekker et bredt spekter, så det vil være interessante oppgaver for alle.

Årsmøte 2011

Årsmøtet blir onsdag 9. mars kl. 18 i Rotunden på Tromsø Museum.

Etter årsmøtet, kl. 19, holder Kristian Nyvoll et foredrag med tema
"Rhododendron i Tromsø".

Enkel servering. Velkommen!