onsdag 17. september 2014

Botanisk Hages Venner


Du kan nå sende inn bilder til årets 


FOTOKONKURRANSE

Tema fra nordnorsk og arktisk natur. Tre kategorier:

A.   Planter i vann
B.   "Vissen og vakker"
C.   Liv i hagen (Tromsø arktisk-alpine botaniske hage)

Du kan delta med 3 bilder i hver kategori.

Innsendingsperiode 1. - 30. september 2014

Premiering
Gavekort på kr. 500,- til beste bilde i hver kategori og til særlig originalt motiv.
Prisutdelingen vil skje på hovedbiblioteket i Tromsø mandag 3. november 2014.
Juryen består av Martin Hajman, Martina Uradnikova og Saskia Mennen.

Innsendingsmåter

-   e-post til BHVfoto2014@gmail.com
    (send foto i flere e-poster dersom plassbegrensning)

-   e-post med lenke til nedlastningssted for bilder, f. eks. Dropbox

-   Minnepinne/USB-stick sendes til Botanisk Hages Venner, Postboks 2662, 9273 Tromsø

Merk emnefeltet i e-posten med FOTO 2014.
Fotoene merkes med kategori (f. eks. A1, A2, B1, C1, C2, C3).
Skriv gjerne hvor bildet er tatt og hva det er bilde av.
Oppgi navn, adresse, telefonnr. og e-postadresse.
Vinnerbildene blir presentert i medlemsbladet Trollius og i en utstilling på biblioteket. De legges også ut her og på http://facebook.com/BotaniskHagesVennerTromsø.

Regler: Konkurransen er åpen for alle unntatt styret i BHV og ansatte i Botanisk hage. Hver innsender kan delta med inntil 3 bilder per kategori. Dersom minnepinnenønskes tilbake, må adressert og frankert returkonvolutt vedlegges.

Botanisk Hages Venner forbeholder seg retten til å bruke fotoene i foreningas arbeid (alltid med fotografen navngitt). Deltakere som reserverer seg, eller ønsker særlig avtale, må melde fra ved innsending.

VELKOMMEN TIL FOTOKONKURRANSEN 2014!

mandag 1. september 2014

Plantebyttedag og temakveld


Tirsdag 2. september kl. 18.00

'Lag din egen frøpotte av læstadiusvalmue i Botanisk hage!' 

ved Arve Elvebakk
 
Den artigaste måten å skaffe seg plantar på er å lage dei sjølv frå frø. Då kan du lage mange, du kan lage uvanlege og du kan 'følgje dei gjennom oppveksten'. Vi forklarer korleis dette kan gjerast i Hagen. Alle får lage seg minst ei frøpotte sjølv (med bla. læstadiusvalmue) som skal stå ute om vinteren. Vi forklarer også korleis du kan få tak i mange fleire uvanlege frø på eiga hand, og tar også ein demonstrasjonsrunde i Hagen. 

Alle som ønsker kan ta med eigne plantar for sal eller bytte. 

Velkomen!