onsdag 14. november 2012

Bli medlem!

Du blir medlem ved å betale kontingent til Venneforeningas konto 0539 73 01852.

Husk å skrive navn og adresse på giroen!

Kontingenter for 2014 er:

Enkeltmedlemmer  kr 200,-
Familiemedlem      kr. 100,-
Student-/honnør     kr. 100,-
Hagelag                  kr. 400,-
Bedrift                     kr. 800,-

Send oss en e-post slik at vi får din e-postadresse dersom du ønsker å få informasjon fra Venneforeninga per e-post.
Vår e-post og adresse finner du under Kontakt.